بخش پیشنهادهای پایان نامه یا مقاله را چگونه بنویسیم؟

معمولا در پایان نامه بخشی تحت عنوان پیشنهادها وجود دارد. بعضی اوقات این پیشنهادها را به پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی تقسیم می کنند. دو نکته مهم برای نوشتن پیشنهادها وجود دارد:

نکته اول: پیشنهادها باید برخاسته از پژوهش شما باشند، باید پاسخی برای این سوال “چرا این کار مفید است” در پژوهش شما وجود داشته باشد.

به عبارتی وقتی پیشنهاد می دهید که پژوهشی انجام شود یا کاری صورت گیرد، باید از خود بپرسید چرا این کار به حل یک مسأله می انجامد. ممکن است چیزی که شما پیشنهاد می دهید واقعا مفید باشد، اما وقتی چرایی مفید بودن آن در یافته های پایان نامه شما موجود نیست، ارتباط کمی با پایان نامه شما دارد و بهتر است آورده نشود. به عنوان مثال یکی از یافته های پایان نامه من تأثیر انگیزش و روابط اجتماعی بر عملکرد شناختی در سالمندان بود. دو پیشنهاد که من مطرح کرده بودم را در زیر می بینید:

  • پیشنهاد اول (صحیح) : در آموزش و پرورش و تحصیلات تکمیلی به انگیزه توجه شود چون بر عملکرد شناختی در سالهای آینده تأثیر می گذارد.
    در این پیشنهاد یافته های من دقیقا پاسخ می دهد: چرا انگیزه بر عملکرد شناختی تأثیر می گذارد؟ به دلیل یافته های پژوهش.
  • پیشنهاد دوم (غلط) : مراکزی برای بهبود روابط اجتماعی سالمندان تشکیل شود تا برای عملکرد شناختی آن ها مفید باشد. در این پیشنهاد یافته ها ارتباط کم تری با پیشنهاد دارد، چرا تشکیل مراکز برای بهبود روابط اجتماعی به عملکرد شناختی بهتر می انجامد؟ پژوهش من پاسخ واضحی برای این سوال ندارد. چون ارتباط بین روابط اجتماعی و عملکرد شناختی را بررسی کرده، نه مسأله مراکز سالمندان

بنابراین من پیشنهاد دوم را حذف کردم.

نکته دوم: پیشنهادها باید مسأله ای را حل کنند، مسأله ای که مرتبط با بیان مسأله پژوهش است.

به عبارتی وقتی پیشنهادی می دهید، باید نشان دهید پیشنهاد شما چگونه به حل یک مسأله می انجامد، مسأله ای که مرتبط با پایان نامه شما باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *