حوزه های مورد علاقه در روانشناسی

حوزه های مورد علاقه در روانشناسی:

  • روان شناسی مذهب
  • رواندرمانی شخص-محور راجرز (Person-Centered, Rogerian)
  • به طور خاص پذیرش احساسات دربرابر کنترل احساسات
  • توجه و آگاهی هشیارانه در لحظه حال (Mindfulness)
  • مدل سه مرحله ای مشاوره (Three Stages Model: Exploration, Insight, Action)

  • درمان شناختی-رفتاری

یک فکر در “حوزه های مورد علاقه در روانشناسی”

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روانشناسی یاد بگیریم