بایگانی برچسب‌ها : مقاله مروی

تکنیک های جستجوی پیشرفته

جستجوی مقالات مروری (review papers)

  • Pubmed: برای محدود کردن جستجو به مقالات مروری می توان از Pubmed استفاده کرد. هنگامی که در Pubmed سرچ می کنید می توانید از پنل سمت چپ در بخش Article types ، گزینه Review را انتخاب کنید. به این ترتیب جستجو تنها در مقالاتی که مروری هستند انجام خواهد شد.
  • Springer Advanced Search: در جستجوی پیشرفته Springer با استفاده از کلیدواژه های جستجو در فیلد های اول و واژه “review” در فیلد where the title contains می توانید مقالات مروری را پیدا کنید زیرا مقالات مروری معمولا واژه review را در عنوان خود دارند:
    در قسمت نتایج این جستجو می توانید برای اینکه فقط مقالات آورده شود از گزینه Content Type در سمت چپ صفحه استفاده کنید: